top of page

טווינא

פירוש המילה טווינא הוא "למשוך ולדחוף" (את השרירים, הגידים, השלד והעור), גם כן טיפול במגע (עיסוי) שנעשה על הבגדים, יש שמכנים את הטווינא "פיזיותרפיה סינית", זאת משום שהטיפול, יעיל מאוד לבעיות וכאבים ממקור אורטופדי, למעשה קיים פרוטוקול טיפול כמעט לכל מפרק (גדול) בגוף. 

טווינא

פירוש המילה טווינא הוא "למשוך ולדחוף" (את השרירים, הגידים, השלד והעור), טיפול טווינא הוא טיפול במגע (עיסוי) שנעשה על הבגדים, יש שמכנים את הטווינא "פיזיותרפיה סינית", זאת משום שהטיפול, יעיל מאוד לבעיות וכאבים ממקור אורטופדי, למעשה קיים פרוטוקול טיפול כמעט לכל מפרק (גדול) בגוף. מהותו של הטיפול בטווינא היא להניע. ישנו ביטוי בסינית – "במקום בו יש כאב ישנה חסימה, במקום בו ישנה חסימה יש כאב". לכן, כשיש כאב באזור מסוים (למשל בברך או בגב תחתון) צריך לפתוח את ה"חסימה" באותו מקום. פתיחת החסימה נעשית באמצעות הפעלת נקודות הדיקור הרלבנטיות, עיסוי מניע על המסלולים הרלבנטיים לאזור הכאב וכן עיסוי מניע של אזור הכאב. טיפול טווינא מתמחה בדיוק בשלושת הדרכים הללו. 

תאור לחיצות טווינא
bottom of page